Η υποστήριξη δεν έχει χρονικό περιορισμό. Στείλτε email μέσω της φόρμας υποστήριξης. Η επένδυσή σας δεν κινδυνεύει να βρεθεί εκτός χρονικών ορίων και το διαγνωστικό σας σύστημα είναι εγγυημένο να λειτουργεί για χρόνια.

N
έες εκδόσεις λογισμικού ανακοινώνονται στα Νέα. Μπορείτε να τις κατεβάσετε από την προστατευμένη με κωδικό περιοχή του ιστότοπου, για χρήστες οι οποίοι έχουν λάβει τον κωδικό τους. Εάν έχετε ξεχάσει τους κωδικούς πρόσβασης, μπορείτε να τους ανακτήσετε με τη φόρμα υποστήριξης.