Σχετικά με αυτό τον δικτυακό τόπο

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αυτής αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της "vantzos.com". Έχει γίνει η μέγιστη προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αυτής να είναι έγκυρο, ακριβές και ενημερωμένο. Ωστόσο, η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν ανακρίβειες και λάθη που ενδέχεται να εντοπιστούν και είναι πιθανά στα πλαίσια ανθρώπινης εργασίας.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας προσφέρεται "όπως είναι" και χωρίς καμία απολύτως εγγύηση απορρέουσα, εκπεφρασμένη ή και συνθετικά ή μη συνεπαγόμενη καθ' οποιονδήποτε τρόπο, προς κανέναν και για κανένα θέμα. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα αυτή αποτελούν μία προσφορά της εταιρίας μας προς τους επισκέπτες της και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες, συμβουλές, προτροπές ή παροτρύνσεις για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων ενεργειών ή επιλογών. Η εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή αμέλεια ή άλλη έμμεση ή άμεση σύνδεση με βλάβες σε πρόσωπα ή αντικείμενα από την χρήση της ιστοσελίδας αυτής ή/και των πληροφοριών που παρέχονται μέσω αυτής. Σχετικά με δεσμούς και παραπομπές σε άλλες ιστοσελίδες, η εταιρία μας δεν ευθύνεται κατά κανένα τρόπο για το περιεχόμενο και για οποιοδήποτε αποτέλεσμα από την επίσκεψη σε άλλες ιστοσελίδες, και κάθε "δεσμός" που παραπέμπει σε άλλες διευθύνσεις ιστοσελίδων υπάγεται στους προαναφερθέντες περιορισμούς ευθύνης. Ομοίως, κάθε αναφορά ή παραπομπή σε τοποθεσίες, πρόσωπα, εκδηλώσεις, γεγονότα κλπ. δεν αποτελεί κανενός είδους παρότρυνση, ούτε δύναται να ενέχει οποιαδήποτε ευθύνη για την εταιρία μας κατά κανένα τρόπο και για κανένα αποτέλεσμα.

 

Σχετικά με τους περιορισμούς ευθυνών γενικά

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού μας τόπου διέπονται αλλά και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο και από το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οποιοδήποτε τμήμα των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετο προς οποιονδήποτε νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς ωστόσο να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν κείμενο αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της "vantzos.com" ως ιδιοκτήτη τούτου του δικτυακού τόπου και του κάθε επισκέπτη, και δε δεσμεύει παρά μόνο τον κάθε επισκέπτη.