24 Σεπτέμβριος 2023

" Με τον όρο εποπτικό μέσο διδασκαλίας, αναφέρεται οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας διδασκαλίας- μάθησης, με σκοπό να αυξήσει ή να αλλάξει τα αισθητηριακά κανάλια που αυτή χρησιμοποιεί, θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο βελτιώνει το μαθησιακό αποτέλεσμα."

Η Vantzos automotive engineering είναι σε θέση να κατασκευάσει ή να διασκευάσει το δικό σας εποπτικό μέσω διδασκαλίας για την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, κατα τα πρότυπα των υποδειγμάτων, κατόπιν παραγγελίας.

Παρακαλούμε χρησιμοποιείστε τη φόρμα επικοινωνίας για ερωτήσεις και απορίες.

 

      

                       F-MO9816G                                                       T-PR0315

Σύμφωνα με μελέτη του Ο.ΕΠ.ΕΚ. (Νοέμβριος 2007) κάποια από τα κριτήρια αξιολόγησης του εργαστηριακού εξοπλισμού του εργαστηρίου μηχανικών αυτοκινήτων πρέπει να είναι τα εξής:

Να σχετίζεται με το αντικείμενο της ειδικότητας και το πρόγραμμα σπουδών.
Να εξυπηρετεί τους σκοπούς πρακτικής και άσκησης των εκπαιδευομένων που προβλέπει το πρόγραμμα σπουδών.
Να  είναι κατάλληλος για την πρακτική και άσκηση των εκπαιδευομένων και όχι για απλή επίδειξη από τον εκπαιδευτή.
Να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις πρακτικής εκπαίδευσης που θέτει η αγοράς εργασίας για τη συγκεκριμένη ειδικότητα.
Ο εργαστηριακός εξοπλισμός πρέπει να προδίδει δεξιότητες και εμπειρία στον εκπαιδευόμενο απαραίτητες για την επαγγελματική του αποκατάσταση.
Να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες της συγκεκριμένης ειδικότητας.
Να δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να εφαρμόζουν στην πράξη αυτά που μαθαίνουν στη θεωρία.
Να εξυπηρετεί στην προσομοίωση των αντικειμένων μάθησης απαραίτητων για τη συγκεκριμένη ειδικότητα.
Να προσομοιάζει με αυτόν που χρησιμοποιείται στην αγορά εργασίας για τη συγκεκριμένη ειδικότητα.
Να είναι κατάλληλου τύπου με βάση τις ανάγκες της ειδικότητας και των πρακτικών εφαρμογών που θα γίνουν στο εργαστήριο.
Ο εργαστηριακός εξοπλισμός να είναι σύγχρονης τεχνολογίας.
Να υποστηρίζει τις σύγχρονες τεχνικές που εφαρμόζονται στη συγκεκριμένη ειδικότητα.
Ο εργαστηριακός εξοπλισμός (συσκευές, εργαλεία, έπιπλα, μηχανήματα) να είναι επαρκής.
Να υπάρχει επάρκεια σε απόθετα εξαρτήματα - ανταλλακτικά και παρελκόμενα για την πλήρη λειτουργία των μηχανημάτων.
Να κυκλοφορούν στην αγορά τα ανταλλακτικά και αναλώσιμα που θα απαιτηθούν για τη λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού.
Να διαθέτει τα κατάλληλα τεχνικά χαρακτηριστικά.
Να διαθέτει τα κατάλληλα λειτουργικά χαρακτηριστικά.
Ο εργαστηριακός εξοπλισμός να έχει κατάλληλες διαστάσεις.
Η θέση και η διάταξη του εργαστηριακού εξοπλισμού στο εργαστήριο να διευκολύνει το εκπαιδευτικό έργο.
Ο εξοπλισμός να τοποθετείται σε τέτοια διάταξη που να επιτρέπει τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευομένων.
Ο εξοπλισμός να τοποθετείται σε τέτοια διάταξη που να επιτρέπει την επικοινωνία εκπαιδευομένων και εκπαιδευτή.
Ο εξοπλισμός να τοποθετείται σε τέτοια διάταξη που να επιτρέπει την επίβλεψη από πλευρά του εκπαιδευτή (ή των βοηθών του εφόσον υπάρχουν).
Να υπάρχει δυνατότητα διδασκαλίας με χρήση εποπτικού υλικού στο χώρου του εργαστηρίου.
Ο εξοπλισμός να μην θέτει σε κίνδυνο τις υπόλοιπες υποδομές (π.χ παρεμβολές, υπερφόρτωση γραμμών τροφοδοσίας, υπερθέρμανση, κίνδυνος φωτιάς, κλπ).
Ο εργαστηριακός εξοπλισμός και τα αναλώσιμα που χρησιμοποιούνται, καλύπτουν τους όρους υγιεινής και ασφαλείας που ισχύουν κατά περίπτωση.
Η χρήση του εξοπλισμού να μην παραβιάζει τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας των χρηστών.

Συνεργείο αυτοκινήτων & αερίων καυσίμων

περισσότερα...

Διαγνωστικά εργαλεία αυτοκινήτων OBD2

περισσότερα...

Ανταλλακτικά αυτοκινήτων γνήσια & aftermarket

περισσότερα...

Τεχνική εκπαίδευση & κατάρτιση

περισσότερα...

Νέο προϊόν

Νέο προϊόν

Διαγνωστικό εργαλείο iCarsoft i820

δείτε το

Νέο προϊόν

Νέο προϊόν

Παλμογράφος αυτοκινήτων CarScope Viso

δείτε το

Υπηρεσίες & προϊόντα

Υπηρεσίες & προϊόντα

Παρέχουμε υπηρεσίες και προϊόντα υψηλού επιπέδου με γνώμονα την πλήρη ικανοποίηση του πελάτη

Αξιοπιστία

Σχέσεις εμπιστοσύνης

Εδώ και δεκαετίες χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας

Υποστήριξη

Τεχνική υποστήριξη

Παρέχουμε τεχνική υποστήριξη βασικού και εκτεταμένου επιπέδου.

Αποστολή

Αποστολή προϊόντων

Αποστολή προϊόντων την ίδια μέρα, με όποιο τρόπο επιλέξετε.

Εκπαίδευση

Τεχνικά σεμινάρια

Υπηρεσίες τεχνικής κατάρτισης και εκπαίδευσης επαγγελματιών